01_Vienybės aikštė

Tipas: aikštės sutvarkymo konkursinis projektas
Vieta: Kaunas, Lietuva
Laikas: 2008
Rezultatai: I vieta
Autoriai: Mindaugas Reklaitis, Mantas Olšauskas, Julija Reklaitė, Irena Olšauskienė

Vienybės aikštės Kaune sutvarkymo pasiūlyme „EQUILIBRIUM“ [pusiausvyra arba lygybė], atkreipiamas dėmesys į tai, jog Vienybės aikštė Kaune, ilgainiui jau suformuota ir gretimybių „įrėminta“ erdvė, su nusistovėjusiomis žmonių judėjimo kryptimis, savita, istorinės pagarbos reikalaujančia aplinka. Todėl projekte siūlomas nuosaikus požiūris į esamą situacija. Nagrinėjama vietos istorija, ideologija, funkcija ir forma, siekiant atrasti (išryškinti) vietos identitetą pabrėžiantį sprendimą.

Pagrindiniai Vienybės aikštės Kaune sutvarkymo principai:
NUOSAIKUMAS – projektas kuriamas, kaip NAUJAS istorijos sluoksnis, tačiau atsižvelgiama į susidariusią situaciją įvairiais aspektais.
KONTEKSTUALUMAS – siekiama daryti kuo mažiau įtakos istorinei aplinkai, ieškoma erdvę papildančio ir joje nedominuojančio objekto.
IDENTITETO PAIEŠKA – siekiama, kad aikštės erdvė taptų konkrečia ir savita, išskirtine savo forma ir miestelėnų lankoma vieta.
TRAUKOS OBJEKTŲ KŪRIMAS – aikštei suteikiama papildomų funkcijų, tokiu būdu pritraukiant į ją daugiau žmonių.
AIKŠTĖS KAIP MONUMENTO SUVOKIMAS – projekto estetika siekiama įprasminti vienybės įdėją, suteikti erdvei simbolinio krūvio ir išryškinti jos savitumą.
FUNKCIONALUMAS - siekiama sklandžiai išspręsti įvairiapusiško aikštės naudojimo uždavinius, projektuojami papildomi vizualiniai ir fiziniai ryšiai.
IDENTITETAS - aikštė formuojama kaip monumentas. Vienybė suvokiama per istoriją [įvairūs istoriniai įvykiai ir lūžiai simboliškai įrėminami aikštės forma].
PUSIAUSVYRA simbolizuoja vienybės pojūtį (formuojant plokštumą išlaikomas ir pabrėžiamas erdvės tvermės dėsnis).
ERDVĖ „įrėminama“ pjuviais žemės lygyje. Formuojamas reljefas (vieną aikštės kampą spaudžiant žemyn priešingas pakyla ir suformuoja peraukštėjimus, kurie išnaudojami papildomoms funkcijoms aikštėje projektuoti).
FUNKCIJA - erdvės peraukštėjimas išnaudojamas įvairioms funkcijoms (požeminė perėja, informacijos centras, kutūros centras, paslepiami ryšiai su požemine aikštele).