161_Žirmūnų 68A

Tipas: daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso konkursinis projektas
Vieta: Vilnius, Lietuva
Laikas: 2022
Autoriai: Mantas Olšauskas, Ieva Viržintaitė, Karolina Galvydytė, Jūratė Cirtautaitė, Donatas Cesiulis

Vizualizacijos: Akvilė Miniotaitė 

Urbanistinė koncepcija. Kvartale susiformavusios trys labai aiškios užstatymo ašys, kurių kryptimis pastatyti aplinkiniai pastatai (pav. nr. 1). Projektuojamo pastato sklypas patenka į zoną, kurioje susi- kerta visos trys užstatymo ašys, todėl sprendiniais derinamės prie aplinkos ir reaguojame į visas tris kryptis. Pastatą skaidome į du pagrindinius septynių aukštų tūrius. Vienas iš jų pasuktas pagal Lakūnų gatvės užstatymo linijas, kitas - pagal tiesiai į šiaurę orientuotą kryptį, ateinančią nuo Kareivių gatvės. Trečioji ašis pabrėžiama kaip pėsčiųjų jungtis, ker- tanti pastatą per sklypo ir pastato centrą.

Projektuojamo pastato pirmas aukštas apjungia abu tūrius ir formuoja atviro tipo perimetrą. Taip užtikrinama privati gyventojų kiemo erdvė, o išorinio perimetro patalpos panaudojamos komercinei ir administracinei veiklai.

Vienas pagrindinių urbanistinės koncepcijos elementų - pėsčiųjų jungtys su nau- juoju kvartalu pietinėje sklypo dalyje. Viena jų, kaip ir minėta, kerta pastato pirmą aukštą, gyventojų privačius kiemus dalija į dvi dalis ir kreipia pėsčiųjų srautą nuo stotelės į nauja- jame kvartale numatytą visuomeninės paskirties objektą. Antroji jungtis kartu su dviračių taku taip pat sujungia stotelę ir Žirmūnų gatvės dviračių taką su kvartalo giluma (pav. nr. 4). Jungtys projektuojamos su mažosios architektūros elementais, želdynais, apšvietimu. Sukuriami labai svarbūs pėsčiųjų ryšiai nuo Žirmūnų gatvės, stotelės, dviračių tako.

 

Situacijos analizės schemos 

Sklypo planas

Architektūrinė koncepcija. Projektuojamą pastatą sudaro dviejų tūrių kompozicija, apjungta vieno aukšto da- lies (stilobato), juosiančio sklypo perimetrą. Pagrindiniais tūriais siekiama pagauti susi- klosčiusiame užstatyme esančias kryptis.

Abu tūriai pailgi, 7 aukštų, prasilenkiantys vienas su kitu dėl geresnės insoliacijos ir tolimesnių perspektyvų pro langus.

Gyvenamosios architektūros fasadinėje išraiškoje labai svarbiu elementu tampa balkonas. Kadangi patys tūriai lakoniškos išraiškos, balkonais siekėme sukurti du skirtin- gus fasadus. Pastato išoriniame perimetre tūriai projektuojami su vientisais įstiklintais bal- konais. Prieš balkonus projektuojamas antras fasasdas su vienodu langų ritmu. Įstiklinimas padeda atsitverti nuo triukšmingos gatvės. Vidiniame perimetre balkonai projektuojami atviri, išmėtyti fasado plokštumoje, ryškios spalvos.

Funkcinė schema

Fasadų apdailos schema

 

1 aukšto planas

 

2 aukšto planas

 

Rytinis fasadas

Pjūviai