20_Nidos kultūros centras

Tipas: Nidos kultūros centro “Agila” konkursinis projektas
Vieta: Nida, Lietuva
Laikas: 2012
Autoriai: Mindaugas Reklaitis, Mantas Olšauskas, Julija Reklaitė, Ieva Cicėnaitė

Projektuojamo pastato idėja grįsta kultūrinių funkcijų ir viešųjų erdvių jungimu. Kultūros centro (salės) ir plečiamos miesto centrinės aikštės jungiamuoju elementu pasirinkta naujai statomo kultūros centro universali scena. Šių pagrindinių trijų dėmenų - salės, scenos ir aikštės suma siekiama kurti naują viešą kultūrinį miesto centrą, integruojant tarpusavyje lauko ir vidaus erdves.

Plečiant pagrindinę Nidos aikštę, greta jau esamų administracinių ir komercinių funkcijų išryškinama reprezentacinė ir kultūrinė funkcijos. Kuriamas kultūros centro pastatas - multifunkcinė miesto salė integruojama aplinkoje, tačiau išsiskiria joje savo lakonišku, ženklišku, vientisu tūriu. Priešais pastatą formuojama lokali miesto centro erdvė su visomis jai būdingomis mišriomis funkcijomis. Nauju pastatu ir viešąja erdve kuriamas unikalus vietos identitetas padedantis generuoti vietos aktyvumą visais metų laikais, bet kuriuo paros metu.

Naujasis kultūros centras – išskirtinis statinys turintis didelę reikšmę miesto kultūriniam ir vizualiniam tapatumui. Todėl pastatas šiuolaikiškas, lengvai atpažįstamas ir ikoniškas, kuria aukščiausios kokybės socialinę ir kultūrinę erdvę mieste. Tam parinktos tinkamo svorio ir pagrįstumo architektūrinės išraiškos priemonės. Pastatas lakoniškas, monumentalus, ikoniškas, lengvai atpažįstamas, integruotas supančioje aplinkoje nuosaikiu, vientisu masteliu. Greta įvairius stilius ir laikotarpius reprezentuojančių pastatų kuriamas dar vienas – atstovaujantis savą laikmetį, tačiau panašus savo tūriu ir masteliu.