03_Vileišių skveras

Tipas: paminklo broliams Vileišiams konkursinis projektas
Vieta: Vilnius, Lietuva
Laikas: 2009
Autoriai: Mindaugas Reklaitis, Mantas Olšauskas, Julija Reklaitė

Monumentas broliams Vileišiams kuriamas kaip riba, atskirianti dvi susijusias tačiau skirtingo charakterio erdves: aktyvią ir triukšmingą gatvės erdvę, pajungtą reprezentacijai, nuo ramios ir jaukios gamtiškos krantinės erdvės, skirtos poilsiui ir meditacijai. Įkomponuojant monumentą išnaudojamas ir pabrėžiamas natūraliai susiformavęs reljefas.
Erdves atskiriantis monumentas turi daug semantinių prasmių, tačiau tiesiogiai simbolio nevaizduoja. Jis gali sukelti asocijacijų su įrančia siena, kuomet gamtos jėga sugeba prasikalti pro bet kokią kliūtį, praaugti asfaltą, tarsi dar silpni, bet labai reikšmingi Lietuvybės daigai, brolių Vileišių ir kitų rankomis siekė Tautos nepriklausomybės, ir sugebėjo peraugti už save galingesnę sistemą. Monumentą galima suvokti ir kaip vandens išplautą ir apnuogintą uolą - valstybės pamatą, per Petro Vileišio (aliuzija į Šventą Petrą - Krikščionybės uolą) nuveiktus darbus. Kartu tai ir knyga, kurios puslapiuose išrašytos svarbios, Lietuvos nepriklausomybei reikšmingos datos, pasakojama apie brolių Vileišių ir kitų, nusipelniusių Tautiškumui herojų nuveiktus darbus. Tai ir ženklas - identiteto paieška, kaip kad nedidelė Lietuvos valstybė pagaliau buvo pažymėta politiniame Europos žemėlapyje. Monumentas kuriamas kontrasto principu, pabrėžiant vietos unikalumą, nes tai erdvė kurioje gamtos apsuptyje galima jausti miesto ritmą.