117_Vilniaus išmanioji vaikų akademija


Tipas: projektiniai pasiūlymai 
Vieta: Vilnius, Lietuva
Laikas: 2018
Autoriai: Mantas Olšauskas, Donatas Cesiulis, Jūratė Cirtautaitė, Julija Kodytė 

SKLYPAS

Situacija
Sklypas yra Vilniaus rajono teritorijoje, šalia šiaurinės Vilniaus miesto ribos. Aplinkinės teritorijos sparčiai vystomos, projektuojami ir statomi gyvenamieji, daugiausiai sodybinio užstatymo pastatai. Sklypo užstatymo teritorija apribota natūralių gamtinių barjerų. Pietinėje sklypo dalyje teka Riešės upelis su užliejamomis pievomis ir pelkėmis. Aukščiau pelkės susiformavęs status šlaitas, dalinantis sklypą į dvi dalis. Vakarinė sklypo dalis ribojasi su Molėtų plentu.

Funkcinė schema
Sklypo teritorija suskirstyta į funkcines zonas, kurios išdėstytos aplink projektuojamą taisyklingo stačiakampio formos mokslo paskirties pastatą ir tarpusavyje apjungiamos taku. Pastatas projektuojamas su vidiniu kiemu, kuriame numatoma vaikų žaidimo aikštelė.

Vakarinėje sklypo dalyje projektuojama automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė su apsisukimo aikštele, šiaurinėje - lauko sporto aikštynai,  rytinėje - sodai ir daržai, naudojami mokymo tikslais, pietinėje - paliekamos užliejamos pievos, pelkės. Prieš pagrindinį įėjimą į pastatą projektuojama kietos dangos aikštė su nuolydžiu, aikštėje integruoti vazonai su suoliukais ir poilsio aikštelėmis. 

Želdynai
Pagrindinis augalinis masyvas projektuojamas vakarinėje sklypo dalyje, siekiant atriboti visą sklypą nuo Molėtų plento. Esamų medžių sklype nėra. Žaliosios zonos tiesiogiai susijusios su sklypo funkcine schema: pietinėje sklypo dalyje paliekamos esamos užliejamos pievos / pelkės, rytinėje sklypo dalyje projektuojami mokinių daržai ir sodai. Ties pagrindiniu pastato įėjimu numatomi dideli vazonai su krūmais, medžiais, šalia esančiose pievose formuojamos nedidelės kalvelės, tarnaujančios ir kaip žaidimų aikštelė ir kaip kraštovaizdžio formavimo elementas.

Automobilių stovėjimo aikštelės šešėliavimui, geresniam vandens surinkimui ir nuolydžio formavimui projektuojamos žaliosios zonos.

FUNKCINĖ SCHEMA

Mokslo paskirties pastatas projektuojamas dviejų aukštų. Pirmame aukšte numatomas pagrindinis įėjimas su holu, administracija, kavinė, sporto kompleksas, pagalbinės - techninės patalpos, buitinės patalpos ir klasės. Bendra erdvė jungia visas pirmo aukšto funkcijas. Erdvė planuojama aplink vidinį pastato kiemą su skaidriomis vitrinomis. Taip sukuriamas skaidrumas, bendrumo jausmas ir įleidžiama daugiau šviesos į pastato vidų. Jungianti erdvė kyla ir leidžiasi pandusais ir laiptais. Aukščių skirtumas leidžia projektuoti amfiteatrinius laiptus, orientuotus į klasę su modulinėmis pertvaromis. Vidiniame kieme projektuojama vaikų žaidimo aikštelė su architektūriniu objektu - bokštu. Antrame aukšte projektuojamos klasės su išėjimu į vidinį kiemą per žaidimų aikštelės objektą.

Pagrindinis judėjimas mokykloje vyksta ratu aplink vidinį pastato kiemą. Judėjimas tarp pirmo ir antro aukšto organizuojamas per projektuojamas dvi vidines laiptines ir per lauko laiptinę - vaikų žaidimo aikštelės objektą.

Projektuojant mokymo paskirties pastatą labai svarbus aspektas - patalpų insoliacija. Stačiakampio plano pastatas suprojektuotas taip, kad visos su ugdymu, lavinimu ir mokymu susijusios patalpos turėtų natūralų tiesiogini ir / ar netiesioginį apšvietimą. Didžioji dalis klasių orientuota rytų kryptimi, kai kurios klasės pietų ir vakarų kryptimis. Dėl architektūrinės vienšaličių stogų išraiškos, klasės antrame aukšte turi netiesioginį apšvietimą pro šoninius langus palubėje. Visu pastato perimetru projektuojami vitrininiai langai su ažūriniais elementais patalpų šešėliavimui. Pastato viduryje suprojektuotas vidinis kiemas apšviečia bendro naudojimo patalpas ir koridorius.

MEDŽIAGIŠKUMAS

Pastato tūris apdailinėmis medžiagomis dalinamas į dvi dalis. Viršutinė pastato dalis tinkuojama ir dažoma baltai tarsi pakimba virš triukšmingo, įvairiapusio ir aktyvaus fasado. Apatinė fasado dalis komponuojama iš vitrininės sistemos su ažūriniais medžio elementais. 

Baltas siluetas taip pat pabrėžiamas šlaitinių stogų kompozicija.